|   Româna  |   Русский  |   English  |  
 
Prima Contact Harta
Cuvinte cheie
 
Prima | AJUTĂ COPILUL SĂ CREASCĂ OM MARE! Educaţie pentru toţi şi pentru fiecare | Broşura Proiectului „Parteneriat Global pentru Educaţie în Ministerul Educației Republica Moldova”, 2014

AJUTĂ COPILUL SĂ CREASCĂ OM MARE! Educaţie pentru toţi şi pentru fiecare | Broşura Proiectului „Parteneriat Global pentru Educaţie în Ministerul Educației Republica Moldova”, 2014

imprimare  
2015-02-13 13:49:00

REZUMAT EXECUTIV | Principalele rezultate ale Proiectului „Parteneriat Global pentru Educaţie” în Moldova

Graţie eforturilor Guvernului Republicii Moldova, partenerilor de dezvoltare, parteneriatului public-privat şi comunităților, în ultimii şapte ani, în Republica Moldova:

„„• a sporit semnificativ accesul la educaţie şi dezvoltare timpurie;

„„• s-a îmbunătățit calitatea serviciilor de educaţie timpurie;

„„• au fost fortificate cooperarea intersectorială şi parteneriatele public-private.

În anii 2007-2014 au fost elaborate şi implementate documente de politici axate pe inovaţie, abordarea holistică a copilului, incluziune şi echitate.

Abordarea inovativă a formării personalului prin activități de mentorat a îmbunătăţit competenţele profesionale ale cadrelor didactice şi nondidactice, conducînd la sporirea calităţii serviciilor prestate.

Participarea comunităţilor a contribuit la asigurarea durabilităţii serviciilor create, implicarea comunităţilor exprimîndu-se în bani, mobilizarea eforturilor, muncă voluntară etc.

Echipele comunitare constituite din asistenți sociali, asistenți medicali și cadre didactice au responsabilizat părinții pentru o implicare mai activă în educaţia şi dezvoltarea propriilor copii.

Toate aceste eforturi au avut un impact pozitiv asupra dezvoltării domeniului educaţie timpurie, fapt ce poate fi argumentat prin următoarele cifre:

1. Noi documente de politici

• Un set de noi documente de politici educaționale au fost elaborate pentru a contribui, inclusiv la sporirea calității educației timpurii: Standarde de învăţare şi dezvoltare pentru copilul de la naştere pînă la 7 ani; Standarde profesionale naţionale pentru cadrele didactice din instituţiile de educaţie timpurie; Curriculumul Educaţiei Copiilor de Vîrstă Timpurie şi Preşcolară; Curriculumul pentru Formarea Iniţială şi Continuă a Cadrelor din Domeniul Educaţiei Timpurii etc.

2. Acces

• Rata de acces la programele de educaţie timpurie s-a majorat cu 13,3%: 84% în 2014, comparativ cu 70,7% în 2005

• 40% din copiii cu cerințe educaționale speciale au mers la grădiniță în 2014, comparativ cu 1,8% în 2005

3. Pregătirea pentru școală

• 88% din copii demonstrează abilități de gîndire critică în 2014, versus 7,1% în 2010

• 97,7% din copiii înscrişi în clasa 1 în anul de învățămînt 2014-2015 au fost încadraţi în programe de educaţie timpurie în comparație cu 75,6% în 2006

• 96 % din învățători afirmă că deschiderea grădinițelor a îmbunătățit performanța școlară în 2014

4. Calitate

• 93% din părinți afirmă, în 2014, că copiii lor merg cu plăcere la grădiniță

• 80% din copii ating, în 2014, Standardele de învățare și dezvoltare a copilului de la naștere pînă la 7 ani

• 80% din profesioniști (educatori, inspectori, metodiști și manageri) au beneficiat în anul 2014 de programe de mentorat în grup

• 46% din educatori au beneficiat în anul 2014 de programe de mentorat individual

• 54% din educatori solicită sprijin de la mentori în rezolvarea diferitelor probleme

„„• 79,6% din educatori aplică metodologia centrată pe copil

• 83% din educatori aplică Standardele de învățare și dezvoltare a copilului de la naștere pînă la 7 ani și Standardele profesionale naţionale pentru cadrele didactice din instituţiile de educaţie timpurie

• 91% din educatori aplică Standardele de învățare și dezvoltare a copilului de la naștere pînă la 7 ani

5. Comunicare și parteneriate sociale

• 100% din administrațiile publice locale au contribuit financiar și organizatoric la renovarea instituţiilor preșcolare

• 47% din părinți au fost implicați, în 2014, în renovarea instituțiilor preșcolare

• 63% din părinți au aflat despre rolul educaţiei timpurii de la educatoare și 67% – din mass-media

• 56% din părinți au participat, în 2014, la evaluarea serviciilor educaționale

• 40% din părinți au acceptat, în 2014, copii cu cerințe educaționale speciale în grădinițe, comparativ cu 5,2 % în 2010

• 47,8% din părinți afirmă că au citit copiilor cărți în fiecare zi în 2014, comparativ cu 30% în 2006

• 80% din părinți afirmă, în 2014, că obișnuiesc să răspundă la întrebările copiilor

• 81,4% din părinți au menţionat, în 2014, că discută cu copiii lor despre activitățile din grădiniță

___________

Broşura „AJUTĂ COPILUL SĂ CREASCĂ OM MARE! Educaţie pentru toţi şi pentru fiecare”

Director executiv al proiectului: Liliana NICOLAESCU-ONOFREI, viceministru al Educaţiei

Manager: Lia Sclifos

Editare şi design: URMA ta

BROSURA_RO.pdf

Prima   Contact   Harta
 
Copyright © 2017
Ministerul Eduсaţiei al Republicii Moldova
Toate Drepturile Rezervate.

Total vizitatori: 687844  |   ieri: 283  |   azi: 282  |   online: 15
Tel. (+373 22) 23 38 97
Fax +373 22 23 31 39
Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, MD-2033 Chişinău, Republica Moldova, bir. 431
Email: proiectpge@gmail.com