|   Româna  |   Русский  |   English  |  
 
Prima Contact Harta
Cuvinte cheie
 
Prima   |  Despre proiect

»»  Despre proiectul „Parteneriat Global pentru Educaţie”

Proiectul „Parteneriat Global pentru Educaţie” este o iniţiativă a Ministerului Educaţiei al Republicii Moldova ce promovează educaţia timpurie de calitate pentru toţi copiii. Proiectul este considerat succesorul Proiectului „Educație pentru Toți - Inițiativa de Acțiune Rapidă” (EPT-IAR), realizat de Ministerul Educaţiei în două etape, în perioada 2006-2010.

Iniţiativa actuală este finanţată de Global Partnership for Education. Proiectul este implementat de Ministerul Educaţiei şi este gestionat de către Oficiul Băncii Mondiale în Moldova. Activităţile din cadrul acestui proiect sunt coordinate de Reprezentanţă UNICEF în Republica Moldova şi sunt realizate în parteneriat cu Administraţiile Publice Locale (APL). 

Beneficiile proiectului „PARTENERIAT GLOBAL PENTRU EDUCAŢIE”

Ce câștigă COPIII:

Copiii cresc și se dezvoltă într-un mediu sigur și stimulativ. Învață lucruri noi prin joc și prin alte activități interesante pentru ei. 

Ce câștigă PĂRINȚII:

Părinții sunt liniștiți că la grădiniță copilul lor primește tot ce este mai bun pentru educație și dezvoltare și se implică activ în acest proces.  

Ce câștigă EDUCATORII:

Educatorii beneficiază de condiții pentru creștere profesională la locul de muncă, obțin satisfacție profesională și câștigă respectul părinților.

Ce câștigă COMUNITATEA:

Comunitatea câștigă o grădiniță reparată și dotată, educatori competenți și, în viitor, o generație activă și implicată.

Ce câștigă ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ LOCALĂ:

APL câștigă respectul oamenilor, câștigă cetățeni activi, implicați și în alte inițiative ce contribuie la dezvoltarea comunității. 

Ce câștigă ȚARA:

Țara câștigă un capital uman valoros, o generație activă și o recunoașterea internațională pentru reușite novatoare în domeniul educației timpurii.

Proiectul „Parteneriat Global pentru Educaţie”, implementat de Ministerul Educației, se axează pe:

• Sporirea accesului la educație timpurie de calitate prin reabilitarea instituţiilor preşcolare şi dotarea lor cu mobilier, cărţi, materiale didactice şi jucării.

• Îmbunătățirea calității educaţiei timpurii pentru toții copiii, inclusiv copii cu cerințe educaționale speciale, prin instruirea cadrelor didactice şi manageriale din instituţiile preşcolare.

• Promovarea unei parentitudini pozitive și responsabile. 

Calitatea educației înseamnă: cadru normativ adoptat, un program de mentorat implementat, instituții preșcolare renovate și dotate, familii informate și implicate, comunități conștiente și active. 

Proiectul „Parteneriat Global pentru Educaţie” este implementat de către Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova, în parteneriat cu Banca Mondială şi UNICEF.

* * *

Proiectul „Educație pentru Toți - Inițiativa de Acțiune Rapidă” 

„Educaţie pentru Toţi – Iniţiativă de Acţiune Rapidă” este un proiect realizat de Ministerul Educaţie cu scopul de a spori accesul la învăţământul preşcolar de calitate. Proiectul este posibil datorită unui grant oferit de Fondul Catalitic în cadrul Iniţiativei de Acţiune Rapidă în Educaţia pentru Toţi desfăşurată la nivel global. Resursele acestui grant sunt administrate de Banca Mondială, iar proiectul este realizat cu susţinerea UNICEF.

Ce şi-a propus Ministerul Educaţiei în cadrul proiectului „Educație pentru Toți - Inițiativa de Acțiune Rapidă”?

• Să sporească calitatea şi eficienţa educaţiei în instituţiile preşcolare, inclusiv:

• Să crească rata de înrolare a copiilor în programele preşcolare

• Să sporească accesul la educaţia preşcolară de calitate pentru copii în situaţii de risc

• Să asigure formarea continuă a personalului didactic şi administrativ

• Să dezvolte parteneriate sociale comunitare între părinţi, grădiniţă, administraţie publică locală, agenţi economici, asociaţii obşteşti etc. şi să implice comunităţile locale în programele de dezvoltare timpurie a copi

Domenii de intervenţie: 

• Reabilitarea grădiniţelor de copii şi crearea de Centrelor Comunitare de dezvoltare timpurie a copilului

• Dotarea grădiniţelor de copii

• Elaborarea documentelor de politici educaţionale

• Instruirea educatorilor şi a personalului administrativ din grădiniţele de copii.

• Promovarea necesităţii educaţiei timpurii şi a parteneriatelor sociale în favoarea educaţiei timpurii.


»»  Despre Iniţiativa de Acţiune Rapidă în Educaţie pentru Toţi

Ce este această iniţiativă?

Educaţie pentru Toţi este un angajament internaţional, lansat pentru prima oară la Jomtien, Thailanda, în 1990, pentru a aduce beneficiile educaţiei pentru „fiecare cetăţean din fiecare stat”. Mai mulţi parteneri – Guvernele ţărilor, grupuri ale societăţii civile şi agenţii de dezvoltare precum UNESCO, UNICEF şi Banca Mondială – au creat un parteneriat în favoarea educaţiei pentru toţi. Ca răspuns la progresele mici, înregistrate în primul deceniu în lume, angajamentul a fost reafirmat la Dakar, Senegal, în aprilie 2000 şi, din nou, în septembrie 2000, atunci când ţările lumii şi partenerii acestora s-au angajat să realizeze Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului.

Iniţiativa de Acţiune Rapidă (IAR) în Educaţie pentru Toţi este un parteneriat global (aprobat de G8) între ţările în curs de dezvoltare şi donatori în vederea asigurării unei educaţii universale către anul 2015. Există peste 25 agenţii donatoare care colaborează cu mai multe ţări cu venituri mici. Fondul Catalitic al IAR oferă granturi pentru suplinirea golului în finanţare pentru ţările cu puţini donatori.

Un grant de 8,8 milioane de dolari pentru ţara noastră. În cadrul acestei iniţiative, Fondul Catalitic a oferit Republicii Moldova un grant de 8,8 milioane de dolari pentru a extinde accesul la învăţămîntul preşcolar de calitate. Banii sunt folosiţi pentru renovarea grădiniţelor, crearea centrelor educaţionale alternative şi crearea a două centre-pilot pentru copiii cu dizabilităţi. Activităţile susţin Planul de Acţiuni Consolidat în Educaţie (2006-2008) şi contribuie la creşterea numărului de copii incluşi în programe preşcolare. Banii acestui grant sunt administraţi de Banca Mondială, iar proiectul este realizat de Ministerul Educaţiei, cu susţinerea UNICEF.


»»  Principalele rezultate ale Proiectului, 2006-2010
Principalele rezultate ale Proiectului, 2006-2010:
 • 8,8 milioane dolari SUA valorificate în două etape
 • 50 de grădiniţe şi 16 Centre comunitare renovate din sursele Proiectului
 • 21 Centre Comunitare create cu sprijinul APL şi dotate din proiect
 • 2 Centre de Reabilitare pentru copii cu nevoi speciale create
 • 3 grădiniţe incluzive create
 • 512 instituţii dotate (4 din fiecare 10 instituţii preşcolare)
 • 9454 copii beneficiază acum de acces la educaţie timpurie datorită Proiectului
 • 983  locuri de muncă noi create pentru cadre didactice datorită Proiectului.
De asemenea:
 • Documentele de politici educaţionale, elaborate în cadrul Proiectului, şi apreciate la nivel internaţional
 • Peste 31 000 de cărţi şi materiale didactice oferite grădiniţelor şi specialiştilor
 • Fiecare al treilea educator a beneficiat de formare continuă.
Proiectul „Educaţie pentru Toţi – Iniţiativă de Acţiune Rapidă” are un impact triplu: la nivel de politici, instituţii şi comunităţi.

Astfel,
în 2010, graţie Proiectului, Guvernului Moldovei şi altor organizaţii donatoare, în ţară funcţionează 1 362 de instituţii preşcolare, dintre care 23,6% sunt situate în mediul urban şi celelalte (76,8%) în regiunile rurale. Numărul de copii înscrişi în programe de educaţie timpurie a crescut până la 126 mii către începutul anului 2009.

Rata de înrolare a copiilor în instituţiile preşcolare este în creştere. În 2009 rata de înrolare a copiilor a fost 75,5%, cu 4,8% mai mare decât în 2005 (70,7%). Rata brută de înrolare a copiilor în mediul urban (91,9%) este mai mare comparativ cu cea din mediul rural (66,1%). (Biroul Naţional de Statistică, 2009).

Datorită Proiectului, 9454 copii au obţinut acces la educaţie.

»»  Reparaţia instituţiilor preşcolare

Reparaţia instituţiilor preşcolare

Componenta de reabilitare a instituţiilor preşcolare a fost realizată de Fondul de Investiţii Sociale din Moldova (FISM), angajat de către Ministerul Educaţiei în calitate de consultant şi agenţie de implementare.

Instituţii preşcolare renovate în cadrul proiectului:

Grădiniţe renovate în oraşe:
1.    or. Anenii Noi, grădiniţa nr. 4
2.    or. Basarabeasca, grădiniţa „Solnişko”
3.    or. Briceni, grădiniţa nr. 1
4.    or. Cahul, grădiniţa nr. 8
5.    or. Călăraşi, grădiniţa nr. 2 „Guguţă”
6.    or. Cantemir, grădiniţa nr. 3
7.    or. Căuşeni, grădiniţa nr. 2
8.    or. Comrat, grădiniţa nr. 8 „Ceadîr Lunga”
9.    or. Cimişlia, grădiniţa „Foişor”
10.    or. Donduşeni, grădiniţa nr. 2 „Luceafărul”
11.    or. Drochia, grădiniţa nr. 8 „Floricica”
12.    or. Edineţ, grădiniţa nr. 3 „Soarele”
13.    or. Făleşti, grădiniţa nr. 5 „Soarele”
14.    or. Floreşti, grădiniţa nr. 9
15.    or. Glodeni, grădiniţa nr. 5
16.    or. Hânceşti, grădiniţa nr. 4
17.    or. Leova, grădiniţa nr. 2 „Romaniţa”
18.    or. Nisporeni, grădiniţa nr. 1 „Povestea”
19.    or. Ocniţa, grădiniţa nr. 1
20.    or. Orhei, grădiniţa nr. 12
21.    or. Râşcani, grădiniţa nr. 6
22.    or. Rezina, grădiniţa nr. 6 „Cucoşul de Aur”
23.    or. Sângerei, grădiniţa nr. 6 „Mărţişor”
24.    or. Soroca, grădiniţa nr. 17
25.    or. Străşeni, grădiniţa nr. 2
26.    or. Şoldăneşti, grădiniţa „Mărţişor”
27.    or. Ştefan Vodă, grădiniţa nr. 3 „Alionuşca”
28.    or. Taraclia, grădiniţa nr. 3 „Ruceioc”
29.    or. Teleneşti, grădiniţa nr. 4

Grădiniţe renovate în sate:
30.    s. Borogani, r. Leova
31.    s. Căbăeşti, r. Călăraşi
32.    s. Cărbuna, r. Ialoveni, grădiniţa „Scufiţa Roşie”
33.    s. Cîrnaţenii Noi, r. Căuşeni
34.    s. Cocieri, r. Dubăsari, grădiniţa „Garofiţa”
35.    s. Copanca, r. Căuşeni
36.    s. Copceac, r. Ceadîr-Lunga
37.    s. Corlateni, r. Râşcani
38.    s. Coşerniţa, r. Criuleni, grădiniţa „Victoriţa”
39.    s. Cotiujeni, r. Briceni
40.    s. Crihana Veche, r. Cahul
41.    s. Cucuruzeni, r. Orhei
42.    s. Floriţoaia Veche, r. Ungheni
43.    s. Gribova, r. Drochia
44.    s. Ialpujeni, r. Cimişlia
45.    s. Măşcauti, r. Criuleni
46.    s. Pecişte, r. Rezina
47.    s. Pănăşeşti, r. Străşeni
48.    s. Petreşti, r. Ungheni
49.    s. Prajila, r. Floreşti
50.    s. Ulmu, r. Ialoveni

Centre Comunitare de dezvoltare timpurie renovate din sursele proiectului:
1.    s. Aluniş, r. Râşcani
2.    s. Alexandreni, r. Sângerei
3.    s. Baimaclia, r. Cauşeni
4.    s. Buciumeni, r. Ungheni
5.    s. Calfa, r. Anenii Noi
6.    s. Cenac, r. Cimişlia
7.    s. Climăuţi, r. Donduşeni
8.    s. Cepeleuţi, r. Edinet
9.    s. Cişmea, com. Pelivan‚ r. Orhei
10.    s. Cuizăuca, r. Rezina
11.    s. Hârtopul Mic, com. Hârtopul Mare, r. Criuleni
12.    s. Lebedenco, r. Cahul
13.    s. Peticeni, r. Călăraşi
14.    s. Roghi, com. Malovata Nouă, r. Dubăsari
15.    s. Vasilevca, raionul Dubăsari
16.    s. Visoca, r. Soroca

Centre Comunitare de dezvoltare timpurie renovate de APL şi dotate din Proiect:
1.    s. Bocancea-Schit, com. Dumbrăviţa, r. Sângerei
2.    s. Brătianovca, com. Sărata Galbenă, r. Hînceşti
3.    s. Chirilovca, com. Vinogradovca, r. Taraclia
4.    s. Condriţa, mun. Chişinău
5.    s. Crihana, r. Orhei
6.    s. Dumitreni, com. Alexeevca, r. Floreşti
7.    s. Hârceşti, r. Ungheni
8.    s. Hîjdieni, com. Berezloci, r. Orhei
9.    s. Hrubna Nouă, com. Taxobeni, r. Făleşti
10.    s. Măgureanca, com. Scumpia, r. Făleşti
11.    s. Mărineşti, r. Sângerei
12.    s. Negurenii, Vechi, r. Ungheni
13.    s. Sămăşcani, r. Şoldăneşti
14.    s. Secăreni, r. Hînceşti
15.    s. Sevirova, r. Floreşti
16.    s. Stejăreni, com. Lozova, r. Străşeni
17.    s. Şipoteni, r. Hînceşti
18.    s. Valea Trestieni, r. Nisporeni
19.    s. Vulcăneşti, com.Cioreşti, r. Nisporeni
20.    s. Zahorna, com. Dobruşa, r. Şoldăneşti
21.    s. Zăicani, com. Ratuş, r. Teleneşti

Lucrările de renovare în 21 de Centre Comunitare au fost realizate din fondurile administraţiilor publice locale, în parteneriat cu alţi donatori.

»»  Dotarea de grădinițelor și Centrelor Comunitare
Dotarea de grădiniţelor şi Centrelor Comunitare

În funcţie de necesităţi, instituţiile preşcolare au fost dotate cu materiale didactice, ghiduri, centre de resurse (cărţi, jocuri, jucării), echipament pentru activităţi, mobilier, terenuri de joacă şi sport.

În cadrul Proiectului, bugetul pentru dotare se cifrează la circa 3, 6 milioane dolari SUA.

În total, au fost dotate 512 instituţii de învăţământ preşcolar.

Materiale didactice au primit toate cele 1 499 de grupe preşcolare existente în ţară, frecventate de 61 829 de copii de 5-6(7) ani. 53 de instituţii au fost dotate cu terenuri de joacă şi sport.

Doar în anul doi al Proiectului, 2 938 de copii au fost înscrişi suplimentar în instituţiile preşcolare datorită dotărilor.

»»  Accesul la educație preșcolara pentru copiii cu nevoi speciale

Îmbunătăţirea accesului la educaţie preşcolară de calitate pentru copiii cu nevoi speciale

Iniţiativa de Educaţie pentru Toţi a contribuit la deschiderea a două Centre de Reabilitare pentru copiii cu nevoi speciale.
 1. Centrul de Reabilitare din or. Străşeni. Funcţionează începând cu februarie 2010. A fost creat în incinta grădiniţei nr. 2 „Mugurel” din or. Străşeni.
 2. Centrul de Reabilitare din or. Criuleni. A fost deschis în cadrul grădiniţei „Spicuşor” din oraşul Criuleni.

Ambele Centre au fost reparate şi dotate cu echipamente necesare pentru reabilitare, materiale didactice şi vehicul.

Doar în anul II al Proiectului, au fost incluşi în programe de educaţie timpurie 194 copii cu nevoi speciale.

În continuare este necesară asigurarea accesului la educaţie pentru toţi ei 3 403 copii cu dizabilităţi de vârstă timpurie care sunt înregistraţi în prezent în ţară.

Activităţi din cadrul acestei componente:
 • Realizarea la nivel naţional a unui studiu cu privire la situaţia copiilor cu nevoi speciale şi accesul lor la educaţie.
 • Două Centre de Reabilitare pentru copii cu nevoi speciale au fost deschise (în Criuleni şi Străşeni).
 • Ambele Centre de Reabilitare au fost dotate cu echipamente speciale de reabilitare, mobilier, jucării, etc. cărţi şi vehicul pentru transportul copiilor la Centru.
 • Educatorii de la aceste instituţii au fost instruiţi pentru a oferi servicii de educaţie incluzivă.
 • Părinţi din aceste două localităţi au participat la traininguri.
 • Au fost create trei grădiniţe incluzive (în oraşele Străşeni, Criuleni şi Nisporeni).
 • A fost realizată comunicarea succesului şi schimbul de experienţă.

Un rol important în crearea Centrelor de Reabilitare au jucat Consultanţii naţionali:
 • Centrul „Speranţa”
 • Asociaţia „Femeia şi Copilul – Protecţie şi Sprijin”
 • Centrul de Investigaţii şi Consultanţă „SocioPolis”
 • Centrul Educaţional „Pro Didactica”.


»»  Îmbunătățirea calității educației timpurii și învățământului preșcolar

Îmbunătăţirea calităţii educaţiei timpurii şi învăţământului preşcolar

În 2008, în cadrul Proiectului „Educaţie pentru Toţi – Iniţiativă de Acţiune Rapidă”, au fost elaborate şi pilotate documente de politici educaţionale în domeniul educaţiei copiilor de vârstă timpurie şi preşcolară:

 • Curriculum pentru Educaţia copiilor de vârstă timpurie şi preşcolară 1-7 ani
 • Standarde de învăţare şi dezvoltare pentru copilul de 5-7 ani
 • Standarde profesionale naţionale ale cadrului didactic
 • Ghidul cadrelor didactice pentru educaţia timpurie şi preşcolară.
În 2010 au fost elaborate următoarele documente:
 • Standarde de învăţare şi dezvoltare pentru copil de la naştere până la 7 ani
 • Standarde profesionale pentru cadrele didactice din educaţia timpurie
 • Formarea iniţială a cadrelor didactice. Curriculum de bază. Ghid metodologic.
 • Formarea continuă a cadrelor didactice. Curriculum de bază. Ghid metodologic.
 • Ghid pentru educatori „1001 idei pentru o educaţie timpurie de calitate”
 • Ghidul conducătorului unităţii administrativ-teritoriale pentru crearea Centrelor Comunitare de dezvoltare timpurie.
Pentru a sprijini cadrele didactice în acţiunile de aplicare a documentelor de politici, în cadrul Proiectului au fost tipărite patru cărţi pentru copii:
 • „DELIA merge la şcoală”, cartea mare
 • „Căsuţa din copac”, cartea mare
 • „Acasă”, carte de educaţie civică
 • „Prietenii mei: suntem la fel, suntem diferiţi”, carte de educaţie civică.
Documentele de politici, cărţile, ghidurile şi studiile au fost realizate cu resurse din Fondul de Dezvoltare pentru Programe de Educaţie asociate Fondului Catalitic, dar şi cu sprijinul UNICEF.

Pentru a sprijini eforturile la nivel de politici, au fost elaborate:
 • Strategia Naţională „Educaţie pentru Toţi” 2004-2015, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 410 din 4 aprilie 2003
 • Strategia Consolidată în Sectorul Educaţiei, 2006-2008
 • Regulamentul de organizare şi funcţionare a Centrului Comunitar de dezvoltare timpurie a copiilor de 3-(6)7 ani, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 567 din 10.09.2009, modificat şi completat prin Hotărârea Guvernului nr. 761 din 19.08.2010.
În prezent, este în curs de elaborare Strategia Naţională pentru Sectorul Educaţional (2010-2015)

Studii realizate:
 • Studiul „Evaluarea cunoştinţelor, atitudinilor şi practicilor în educaţia timpurie la nivel instituţional”. Elaborat de Centrul de Analiză şi Investigaţii Sociologice, Politologice şi Psihologice CIVIS pentru Ministerul Educaţiei şi Banca Mondială în 2009.
 • Studiul „Documentarea experienţei în domeniul dezvoltării timpurii a copilului şi implementării Proiectului „Educaţie pentru Toţi” în Moldova”. Realizat de Institutul de Politici Publice pentru UNICEF în 2009.
 • Studiul privind situaţia copiilor cu nevoi speciale şi accesul lor la educaţie la nivel naţional. Realizat de Centrul de Investigaţii şi Consultanţă „SocioPolis” pentru Ministerul Educaţiei în 2009.
 • Studiul „Echitate şi incluziune în educaţie. Instrumente pentru susţinerea planificării şi evaluării sectorului educaţional”. Elaborat de Centrul Educaţional „Pro Didactica” pentru Ministerul Educaţiei şi UNICEF în 2009.
 • Două sondaje privind accesul la educaţie timpurie în localităţile Proiectului şi în ţară, realizate de echipa Proiectului.
 • Studiul de impact al Proiectului. Realizat de compania „AXA Management Consulting” pentru Ministerul Educaţiei în 2010.
O educaţie timpurie de calitate, în cadrul Proiectului „Educaţie pentru Toţi” înseamnă:
 • Un mediu prietenos pentru copii, spaţii renovate, dotate cu cărţi şi jucării afişate la îndemâna copiilor.
 • Educaţie centrată pe copil, educatori calificaţi, organizarea activităţilor de învăţare pe centre de interes bazate pe nevoile copiilor.
 • O familie deschisă la schimbare, adică părinţi şi apropiaţi implicaţi activ în educaţia copilului, conştienţi de rolul lor şi a grădiniţei în educaţia copiilor, devenind astfel parteneri egali în procesul educaţional.
 • O comunitate orientată spre parteneriat, adică o comunitate care realizează proiecte pentru copiii din comunitate, deschisă la inovaţii şi sprijinirea efortului instituţiilor de învăţământ comunitare.
 • O Educaţie pentru Toţi şi pentru fiecare, şi anume o educaţie incluzivă axată pe nevoile fiecărui copil.


»»  Instruirea cadrelor didactice şi administrative
Instruirea cadrelor didactice şi administrative

Formarea cadrelor didactice din învăţământul preşcolar a fost realizată la două niveluri:
1.    Formarea iniţială a cadrelor didactice şi manageriale în colegii şi universităţi.
2.    Formarea continuă oferită de diferite ONG, centre educaţionale, organizaţii, ce deţin licenţă în domeniu.

Etape strategice ale formării cadrelor didactice în cadrul Proiectului „Educaţie pentru Toţi”
1.    Training în „cascadă” pentru 2947 cadre didactice şi administrative
2.    Training la nivel naţional pentru 4034 cadre didactice şi administrative
3.    Training instituţional pentru 937 cadre didactice din instituţiile beneficiare
4.    Training oferit cadrelor didactice de către 48 mentori locali (din cei 100 formaţi)
 
Pentru a asigura viabilitatea investiţiilor Proiectului „Educaţie pentru Toţi – Iniţiativă de Acţiune Rapidă”, formatorii locali şi mentorii au fost implicaţi în activităţi de instruire, împreună cu formatorii naţionali. 

În 33 de grădiniţe, renovate în anul I al proiectului, au fost desfăşurate seminare şi acţiuni de mentorat, pentru ca aceste i
nstituţii să devină centre de diseminare a unor practici de calitate, iar cadrele didactice să-şi evalueze propriile practici în raport cu cerinţele  Standardelor profesionale, să-şi elaboreze Planuri personalizate de dezvoltare profesională.

Serviciile de formare continuă au fost oferite de consultanţii naţionali:
 • Programul Educaţional „Pas cu Pas”
 • Centrul Educaţional „Pro Didactica”
 • Centrul de zi „Speranţa”
 • Asociaţia „Femeia şi Copilul – Protecţie şi Sprijin”.


 

»»  Crearea parteneriatelor sociale şi implicarea comunităţilor
Crearea parteneriatelor sociale şi implicarea comunităţilor

În cadrul proiectului "Educaţie pentru Toţi - Iniţiativă de Acţiune Rapidă" s-a desfăşurat Campania de comunicare şi mobilizare comunitară „Ajută-l să crească Om Mare!”, pentru a mobiliza comunităţile şi a constitui parteneriate sociale pentru includerea copiilor din familiile dezavantajate în sistemul educaţional preşcolar.

Campania „Ajută-l să crească Om Mare!” a inclus:
 • Crearea şi instruirea a 82 de echipe comunitare formate din 425 de agenţi comunitari
 • Asigurarea comunicării dintre părinţi şi consăteni în scopul includerii copiilor din familiile dezavantajate în sistemul educaţional preşcolar.

Astfel, în localităţile Proiectului, în rezultatul campaniei au fost incluşi în programe de educaţie timpurie 1 672 copii din familii dezavantajate.

Parteneriate sociale create în cadrul campaniei de mobilizare socială „Ajută-l să crească Om Mare!”
 • APL, Primarii - mobilizarea comunităţii, organizarea activităţilor de proiect  
 • Educatorii - vizite la domiciliu, evenimente speciale, educaţia părinţilor, întâlniri individuale, concursuri, distribuirea materialelor, etc.
 • Asistenţii sociali - identificarea şi susţinerea copiilor din familii dezavantajate
 • Medici de familie şi asistente medicale - identificarea copiilor din familii dezavantajate, transmiterea mesajelor în timpul vizitelor la domiciliu, consiliere la centrele medicilor de familie
 • Mass-media, jurnaliştii - subiecte şi reportaje radio şi tv, vizite media, articole în presa scrisă, internet
 • Sectorul privat, ONG-uri locale, voluntari, părinţi - identificare şi susţinerea copiilor din familii dezavantajate.
Partenerii generali ai campaniei „Ajută-l să crească Om Mare!”
 • Compania MOLDCELL
 • Compania TELERADIO Moldova
Parteneri pentru realizarea unor activităţi:
 • Revista ODORAŞ
 • Centrul de Investigaţii Jurnalistice.
 • ONG Centrul Naţional al Romilor
 • ONG Centrul de Informare şi Documentare privind Drepturile Copilului
 • ONG Asociaţia persoanelor cu nevoi speciale „Motivaţie”
 • ONG ARTIStudio
 • Centrul de Training CMB
 • Federaţia Naţională de Gimnastică
Formaţii de muzică populară
 • Formaţia de copii „MUGURAŞII” (s. Căpriana, r. Străşeni)
 • Formaţia „Haiducii” (or. Rezina)
 • Orchestra de muzică populară „Câmpia” (s. Scumpia, r. Făleşti)
 • Ansamblu vocal de femei din s. Cucuruzeni

Proiectul a avut alături mai multe personalităţi, „Oameni Mari”, participante la acţiunile de mobilizare comunitară:
 • Ion DOSCA, campion mondial la dame
 • Mircea Surdu, jurnalist, moderator talk show „Buna Seara”, TV Publica Moldova 1
 • Axenia Lupaşcu, arbitru de categorie internaţională la gimnastică aerobică
 • Nina Popuşoi, maestru în sport la gimnastică artistică, arbitru internaţional
 • Corina Burdujan, gimnastă
 • Mihaela Gheciu, gimnastă
 • Timotei Bătrînu, artist plastic
 • Tudor UNGUREANU, artist interpret şi muzician
 • Nicolae Paliţ, interpret de muzică populară
 • Anatol Palagniuc, păpuşar
 • Maria Madan, păpuşar
 • Galina Molotov, artist constructor de păpuşi
 • Irina Boiarchina, păpuşar
 • Ludmila Sorocean, păpuşar
 • Andrei Madan, păpuşar
 • Nicolae Radiţă, lider „Centrul Naţional al Romilor din Moldova”
 • Veronica Creţu, lider Centrul de Training CMB
 • Igor Meriacre, lider ONG „Motivaţie”
 • Larisa GLINCA, lider ONG „ARTIStudio”
 • Mihai BOBEICĂ, directorul şcolii muzicale Străşeni
Reprezentanţi ai sectorului privat:
 • Rodica Verbeniuc, şefa secţiei comunicări corporative a companiei „Moldcell”

Reprezentanţi ai organizaţiilor internaţionale:
 • Bob Prouty, Direcorul Secretariatului Iniţiativei Rapide în Educaţia pentru Toţi (EFA-FTI Secretariat)
 • Robert Zoellick, Directorul Grupului Băncii Mondiale
 • Melanie Marlet, Director de ţară pentru Moldova, Banca Mondială
 • Alexandra Youster, Reprezentant UNICEF în Republica Moldova
 • Sadrine Blanchet, însărcinat cu afaceri, UNICEF Moldova
 • Svetlana Ştefăneţ, Coordonator de Programe, UNICEF Moldova
 • Larisa Virtosu, coordonator program Dezvoltarea Timpurie a Copilului, UNICEF Moldova
 • Ala Pinzari, coordonator proiecte educaţie şi sănătate, Banca Mondiala Moldova
Oameni de stat:
 • Mihai Ghimpu, Preşedinte interimar al RM
 • Vlad Filat, Prim-Ministru al RM
 • Zinaida Greceanîi, Prim-Ministru al RM
 • Vitalie Vrabie, Ministrul Apărării
 • Leonid Bujor, Ministrul Educaţiei
 • Larisa Savga, Ministru al Educaţiei
 • Viorelia Moldovanu, viceminstră a Educaţiei
 • Galina Bulat, viceminstră a Educaţiei
 • Loretta Handrabura, viceminstră a Educaţiei
 • Nadejda Velisco, şefa Direcţiei Învăţământ Superior, Ministrul Educaţiei
 • Valentin Crudu, şeful Direcţiei Învăţământ Preşcolar, Primar şi Secundar General, Ministrul Educaţiei
Proiectul a demonstrat că este de ajuns să susţii la început iniţiativele comunitare de renovare a grădiniţelor şi pot fi obţinute următoarele rezultate:
 • Creşte numărul de copii care au acces la educaţie
 • APL se implică activ în rezolvarea problemelor comunitare în parteneriat cu cadrele didactice, părinţii şi alţi agenţi comunitari
 • Comunitatea devine mai activă şi mai consolidată
 • Instituţia preşcolară devine un partener cunoscut şi activ în comunitate
 • Comunitatea obţine finanţări suplimentare în baza experienţei acumulate
 • Exemplele comunităţilor active stimulează şi alte comunităţi să se implice.

»»  Succese ale Proiectului „Educaţie pentru Toţi – Iniţiativă de Acţiune Rapidă”
Succese ale Proiectului „Educaţie pentru Toţi – Iniţiativă de Acţiune Rapidă”
 • Realizările Proiectului s-au aflat în prim-planul Conferinţei Internaţionale privind Dezvoltarea Timpurie a Copilului, desfăşurată la Chişinău, la 12-13 octombrie 2009.
 • Documentele de politici educaţionale, elaborate în cadrul Proiectului, au fost solicitate ca resursă valoroasă, în cadrul Conferinţei Internaţionale de la Moscova, din 23 iunie 2010, cu genericul „Perspectiva instruirii profesorilor în educaţia timpurie: politici, cercetare, calitate şi inovaţie”.
 • Site-ul Proiectului www.prescolar.md în trei limbi (română, rusă şi engleză) a fost menţionat în cadrul Conferinţei Internaţionale de la Moscova ca sursă utilă atât la realizarea unor proiecte similare, cât şi la documentarea şi instruirea specialiştilor în educaţia timpurie a copilului.
 • Raportul Global al ONU privind bunele practici în realizarea Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului, editat la New York, a prezentat experienţa Moldovei în asigurarea dreptului la educaţie pentru toţi copiii. Raportul include şi un studiu de caz consacrat Moldovei: „Republica Moldova: Educaţie pentru Toţi – Iniţiativă de Acţiune Rapidă”.
 • Patru iniţiative ale Ministerului Educaţiei şi Administraţiilor Publice Locale, realizate în cadrul Proiectului, au fost desemnate în calitate de bune practici şi au fost incluse în „Ghidul Bunelor Practici ale Autorităţilor Publice Locale”, elaborat de Institutul pentru Dezvoltare şi Iniţiative Sociale (IDIS) „Viitorul”.
 • Primarul satului Cioreşti, Nisporeni, Valeriu Guţu, a primit distincţia „Cel mai bun primar al  romilor”, el însuşi nefiind de origine romă.
 • Managerul grădiniţei nr. 1 din oraşul Nisporeni, Tatiana Cociu, a obţinut un premiu special guvernamental – Diploma de excelenţă de gradul I – „pentru contribuţie semnificativă la educaţia timpurie”.
 • Preşedintele raionului Nisporeni, Ion Munteanu, a fost distins cu Diploma de excelenţă a Ministerului Educaţiei pentru contribuţie la promovarea educaţiei timpurii.
 • Şase reprezentanţi ai Administraţiei Publice Locale şi şapte manageri de grădiniţă au obţinut Diplome de excelenţă, acordate de Ministerul Educaţiei şi Compania „Moldcell” pentru promovarea valorilor educaţiei pentru toţi.
 • Grădiniţa din Pănăşeşti, Străşeni, şi grădiniţa din Nisporeni au primit diplomele Consiliilor Raionale şi titlul „Cea mai pregătită instituţie preşcolară” în anul de studii 2010-2011.
 • Echipa Proiectului „Educaţie pentru Toţi” a fost nominalizată pentru Premiile Drepturilor Omului 2010, în cadrul concursului pentru cele mai bune acţiuni de promovare a drepturilor omului, organizat anual de către Naţiunilor Unite în Moldova.

»»  Urgențe în domeniul educației timpurii în Republica Moldova

Urgenţe în domeniul educaţiei timpurii în Republica Moldova

În acelaşi timp, în Republica Moldova mai există probleme în educaţia timpurie care necesită investiţii pentru a fi rezolvate:

 • În 230 de localităţi din ţară nu există grădiniţe
 • Fiecare al patrulea copil nu are acces la educaţie timpurie.
P
entru a asigura servicii educaţionale de calitate:
 • 8 din fiecare 10 grădiniţe au nevoie de reparaţii capitale
 • 2 din 3 instituţii au nevoie de dotări
 • 2 din 3 educatori au nevoie de formare continuă
 • Copiii cu nevoi speciale au nevoie de practici incluzive instituţionalizate la nivel naţional.
Este necesară asigurarea
accesului la educaţie pentru toţi cei 3 403 copii cu dizabilităţi de vârstă timpurie care sunt înregistraţi în prezent în ţară.

Astfel, Republica Moldova are nevoie de investiţii suplimentare pentru a asigura accesul la educaţie timpurie de calitate pentru toţi copiii.

Conform ultimelor date statistice, 230 de comunităţi din ţară nu au instituţii preşcolare, privând astfel 8 247 de copii de acces la educaţie.
 • În 110 localităţi numărul total al copiilor de vârstă timpurie este de la 20 până la 100. Aici ar fi putea fi deschise Centre Comunitare.
 • În  21 de localităţi numărul de copii este de 100-400. Aceste comunităţi au nevoie de grădiniţe.
 • În 3 sate, instituţiile preşcolare au fost avariate de inundaţii şi este necesară reconstrucţia lor în totalitate pentru a oferi acces la educaţie pentru 244 de copii.


Prima   Contact   Harta
 
Copyright © 2017
Ministerul Eduсaţiei al Republicii Moldova
Toate Drepturile Rezervate.

Total vizitatori: 687845  |   ieri: 283  |   azi: 283  |   online: 16
Tel. (+373 22) 23 38 97
Fax +373 22 23 31 39
Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, MD-2033 Chişinău, Republica Moldova, bir. 431
Email: proiectpge@gmail.com