|   Româna  |   Русский  |   English  |  
 
Prima Contact Harta
Cuvinte cheie
 
Prima   |  Date statistice

»»  Date statistice

În anii 1994-2004:

  • numărul instituţiilor preşcolare s-a redus cu 28%: de la 1774 pînă la 1269.
  • numărul de copii încadraţi în educaţia preşcolară s-a redus cu 40%,
  • iar numărul cadrelor didactice a scăzut cu circa 50%.

În anii 2004-2008:

  • numărul instituţiilor preşcolare s-a mărit de la 1269 până la 1342.
  • rata brută de cuprindere în învăţămîntul preşcolar a crescut de la 66 % pînă la 73%
  • numărul cadrelor didactice s-a mărit cu circa 1000 de persoane.

La începutul anului curent, 2009, în ţară funcţionau 1342 de grădiniţe (cu 47 de instituţii preşcolare mai mult decît în anul 2004), cu un contingent de 123.300 de copii.

În grupele pregătitoare au fost instituţionalizaţi circa 62 de mii de copii sau 77 % de copiii de 5–6 (7) ani.

În grădiniţe lucrează circa 11.000 de cadre didactice.


»»  Numărul copii preşcolari în Republica Moldova, situaţia la 1 ianuarie 2009

Persoane
Total populaţie Din care pe grupe de vârstă
3-6 ani 3-7 ani
TOTAL 3419403 140120 174248
Municipiul Chişinău 755877 26352 32274
Nord 961795 38354 47906
Municipiul Bălţi 126982 4860 5984
Briceni 76054 2898 3622
Donduşeni 44679 1604 1988
Drochia 85990 3246 4063
Edineţ 81870 3160 3982
Făleşti 89318 3955 4944
Floreşti 87206 3697 4450
Glodeni 59746 2434 3059
Ocniţa 55257 1902 2321
Rîşcani 68011 2686 3391
Sîngerei 87067 3931 5007
Soroca 99615 3981 5095
Centru 1022344 45411 56557
Anenii Noi 82344 3382 4194
Călăraşi 74036 3081 3822
Criuleni 71980 3258 4040
Dubăsari 35011 1339 1687
Hînceşti 119182 5428 6798
Ialoveni 98367 4545 5578
Nisporeni 64801 3096 3952
Orhei 115343 4900 6050
Rezina 50472 2151 2694
Străşeni 88760 3967 4839
Şoldăneşti 41509 1836 2359
Teleneşti 69868 3274 4124
Ungheni 110672 5154 6420
Sud 523842 23180 29083
Basarabeasca 28839 1179 1428
Cahul 118913 5284 6622
Cantemir 61355 2992 3805
Căuşeni 89880 4126 5183
Cimişlia 60177 2414 3017
Leova 51770 2260 2824
Ştefan Vodă 70311 3237 4090
Taraclia 42597 1688 2114
U.T.A.Găgăuzia 155545 6823 8428

Sursă: www.statistica.md


»»  Instituţii preşcolare
  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Numărul de instituţii preşcolare 1135 1128 1192 1246 1269 1295 1305 1334 1342  
Numărul de locuri în instituţiile preşcolare, mii 143,7 145,6 150,2 154,0 156,1 159,1 159,6 160,2    
Numărul de copii în instituţiile preşcolare, mii 93,7 96,5 104,0 106,5 109,7 113,1 116,2 120,1    
Personal didactic, mii 8,9 9,0 9,6 9,8 10,0 10,3 10,5 10,9    
Numărul de copii la 100 de locuri 65 66 69 69 70 71 73 75    
Numărul de copii la un cadru didactic 11 11 11 11 11 11 11 11    

Sursă: www.statistica.md


»»  Personalul didactic în instituţiile preşcolare

Total Nivelul de studii
Superioare universitare Medii de specialitate (colegii)
2005 2006 2007 2005 2006 2007 2005 2006 2007
Personal didactic 10292 10517 10932 3275 3441 3527 6584 6570 6887
Administratori 1254 1269 1301 639 643 655 607 618 634
Educatori 7778 7977 8332 2170 2332 2394 5213 5195 5477
Lucrători muzicali 1004 1002 1017 279 280 286 699 690 697
Pedagogi-defectologi 32 37 33 32 37 32 - - 1
Pedagogi-logopezi 87 81 99 83 76 91 4 5 4
Alte 137 151 150 72 73 69 61 62 74

Sursă: www.statistica.md


»»  Alocări bugetare

Tabelul 1: Debursările Ministerului Finanţelor pentru învăţămîntul preşcolar

  2005 2006 2007 2008 2009
Nr de copii cu vîrsta 3-7 ani 159 156 149 400 145094 176229 174248
Alocările per copil 1564,623 2642,375 3902,433 4527,95 4982,08
Total 249019138 394770825 566219613 797956100 868117500

Sursă: Ministerul Educaţie şi Tineretului


»»  Surse de finanţare

 

Tabelul 2: Cheltuielile în domeniu după surse de finanţare

 


2005 2006 2005 (%) 2006 (%)
Ministerul Finanţelor 249019138 394770825 64,0 74,9
Părinţii 30800000 35900000 7,9 6,8
APL-urile 109080861 96229175 28,0 18,3
Total 388900000 526900000 100,0 100,0

»»  Cheltuieli per copil

Tabelul 3: Costul per copil în grădiniţe


2005 2006
Ministerul Finanţelor 249019138 394770825
Total cheltuieli publice 358100000 491000000
Total cheltuieli 388900000 526900000
Nr de copii 104285 108442
MF per copil 2388 3640
Finanţe publice per copil 3434 4528
Total cheltuieli per copil 3729 4859
Nr de grădiniţe 1380 1381
Buget mediu per grădiniţă 281812 381535
Nr. mediu de copii per grădiniţă 76 79

 

Diferenţa între numărul de copii pentru care se făceau alocări din buget în 2006 (149 400, Tabelul 1) şi copiii care au beneficiat de programe educaţionale în grădiniţe (108 442, Tabelul 3) constituie un număr considerabil de 40 958 copii (27,4%), chiar dacă o parte din ei frecventează programe de şcolarizare precoce, fără respectarea principiilor educaţiei centrate pe copil.

 


Prima   Contact   Harta
 
Copyright © 2017
Ministerul Eduсaţiei al Republicii Moldova
Toate Drepturile Rezervate.

Total vizitatori: 687845  |   ieri: 283  |   azi: 283  |   online: 16
Tel. (+373 22) 23 38 97
Fax +373 22 23 31 39
Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, MD-2033 Chişinău, Republica Moldova, bir. 431
Email: proiectpge@gmail.com